علوم هشتم

پاورپوینت علوم فصل4

1396/10/6 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : علی صادقی و سید مصطفی حسینی


پاورپوینت خلاصه فصل4 علوم هشتم(تنظیم عصبی)ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب : علوم فصل 4
____________________________________________________
برچسب ها:

علوم هشتم فصل3

1396/10/6 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : علی صادقی و سید مصطفی حسینی


پاورپوینت خلاصه فصل سوم علوم هشتم (از درون اتم چه خبر)ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب : علوم فصل3
____________________________________________________
برچسب ها:

پاورپوینت علوم فصل 2

1396/10/5 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : علی صادقی و سید مصطفی حسینی


پاور پوینت خلاصه فصل2 علوم هشتم(تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی)

ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب : علوم فصل 2
____________________________________________________
برچسب ها:

پاورپوینت علوم فصل 1

1396/10/5 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : علی صادقی و سید مصطفی حسینی


پاورپوینت خلاصه علوم فصل1 کلاس هشتم (مخلوط و جداسازی مواد)
ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب : علوم فصل 1
____________________________________________________
برچسب ها:
,,

ساخت وبلاگ